الیوم السابع گزارش داد، کمیته مرکزی جنبش فتح اعلام کرد که به دنبال تصمیم آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت واشنگتن به این مکان نقش این کشور به عنوان ناظر روند سیاسی پایان یافته است.

این کمیته بر ضرورت ایجاد راهکار بین‌المللی جهت حل پرونده فلسطین با نظارت سازمان ملل و با هدف خروج از بحرانی که در نتیجه ادامه اشغالگری‌ها و سیاست شهرک‌سازی اسرائیل و جانبداری کامل آمریکا از اسرائیل ایجاد شده، تاکید کرد.

جنبش فتح همچنین بر اهمیت به رسمیت شناختن بین‌المللی دولت فلسطین به عنوان اساس و پایه‌ای برای حفاظت از اصول راه‌حل دو کشوری و رویارویی با زورگویی‌های اسرائیل تاکید کرد.

این جنبش همچنین بر نشست شورای مرکزی که قرار است روز یکشنبه به منظور رویارویی با چالش‌های خطرناک در رابطه با پرونده فلسطین تشکیل شود، تاکید کرد.

جنبش فتح همچنین اعلام کرد که اجماع فلسطینی و عربی و قطعنامه‌های بین‌المللی تنها راه برای تحقق صلح دائم و عادلانه است.