پایگاه اینترنتی &#۳۹;ایندیا&#۳۹; گزارش داد، نیز روز یکشنبه به تاریخچه سقوط هواپیما های مسافری در ایران اشاره کرد و نوشت: فرسودگی ناوگان هوایی ایران که به دلیل تحریم های آمریکا به وجود آمده است، عامل بسیاری از این سوانح است.

بسیاری از روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی دیگر مانند کان ایندیا، شبکه تلویزیونی ان دی تی وی، روزنامه تایمز او ایندیا و ایندین اکسپرس نیز خبر این سانحه را منعکس کردند.